[1]
A. S. Hapsara, “UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SOSIOLOGI MELALUI TUGAS MENONTON TAYANGAN ‘ETHNIC RUNAWAY’ SMA NEGERI 1 SEDAYU BANTUL”, ideguru, vol. 1, no. 1, pp. 65-82, May 2016.