HAPSARA, A. S. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SOSIOLOGI MELALUI TUGAS MENONTON TAYANGAN “ETHNIC RUNAWAY” SMA NEGERI 1 SEDAYU BANTUL. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, v. 1, n. 1, p. 65-82, 2 May 2016.