(1)
Hapsara, A. S. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SOSIOLOGI MELALUI TUGAS MENONTON TAYANGAN “ETHNIC RUNAWAY” SMA NEGERI 1 SEDAYU BANTUL. ideguru 2016, 1, 65-82.